Integritetspolicy - Techshielder

Integritetspolicy

1. Introduktion

1.1 Denna hemsida drivs av Flow Digital AS.

Företagsinformation:

Compado Ltd.
Uhlandstraße 171-172
10719 Berlin

1.2 Vi gör vårt bästa för att skydda våra besökares integritet.

1.3 Denna policy gäller i de fall vi agerar registeransvarig eller behandlar personuppgifter.

2. Vi kan använda cookies på denna hemsida.  Läs mer om detta i vår cookie-policy.

3. Användning av personliga uppgifter

3.1 Vi kan motta personliga uppgifter när en användare skickar ett meddelande via kontaktformulären på hemsidan. Vi sparar då informationen i meddelandet. Vi tar bort informationen som vi har tagit emot via kontaktformulär inom 45 dagar.

4. Delning av dina personliga uppgifter med andra

4.1 Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part.

5. Lagring av dina personliga uppgifter

5.1 Vi lagrar dina personliga uppgifter med lösenordsskydd på säkra servrar.

5.2 Att skicka information via internet är aldrig  100% säkert. Hackning av data kan ske.

6. Länkar till tredje parter.

6.1 Denna hemsida länkar till tredje parters hemsidor. I vissa fall är vi direkt kopplade till dessa tredje parter. Uppgifter förknippade med att klicka på länkarna till dessa tredje parter, såväl som all personlig information du tillhandahåller sådana parter, tillhandahålls tredje part och inte denna hemsida. Vi har inget inflytande och ingen kontroll över dessa tredje parter och deras respective integritetspolicy. Du rekommenderas att läsa deras integritetspolicy och användarvillkor.

7. Åtkomst och radering

7.1 Om du vill granska eller ta bort all personlig information som vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss. Det kan ta upp till 20 dagar att behandla din begäran.

7.2 För identifiering kommer du att bli ombedd att tillhandahålla en kopia av ditt pass för att bevisa din identitet.